Kurs dla studentów 2 roku I stopnia studiów stacjonarnych

Kierunek: "Mechatronika"

Kurs dla studentów 1 roku I stopnia studiów niestacjonarnych

Kierunki: "Logistyka", "Zarządzanie i Inżynieria Produkcji"

Kurs dla studentów 1-go roku I stopnia studiów stacjonarnych

Kierunki: "Automatyka i Roboty", "Elektrotechnika Przemysłowa", "Informatyka"