Kurs przeznaczony jest dla studentów 1 roku budownictwa, studia stacjonarne, semestr 1.

Kurs przeznaczony jest dla studentów 1 roku MiBM i MTR, studia niestacjonarne, semestr 1.