Materiały dydaktyczne

Kurs ze statystyki dla studentów kierunków Logistyka i Inżynieria Bezpieczeństwa (stacjonarne I stopnia)

Matematyka 2 - Budownictwo - studia niestacjonarne I stopnia

Analiza matematyczna 1 - Logistyka +Inżynieria Bezpieczeństwa (studia stacjonarne I stopnia)

Statystyka - studia niestacjonarne.

Kurs z przedmiotu 'Algebra liniowa z geometrią analityczną' dla studentów kierunku Informatyka.

Kurs z przedmiotu 'Algebra liniowa z geometrią analityczną' dla studentów kierunków LOGISTYKA I INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA - studia stacjonarne.