Kurs z "Algebry z geometrią" dla studentów I roku kierunku Logistyka w formie niestacjonarnej

Kurs "Algebry z geometrią" dla studentów I roku kierunków Inżynieria bezpieczeństwa i Logistyka w formie stacjonarnej prowadzony przez dr Anidę Stanik-Besler i dr Annę Koziarską