Kurs z "Analizy matematycznej 2" dla studentów I roku kierunku Logistyka w formie niestacjonarnej

Kurs z "Analizy matematycznej 2" dla studentów I roku kierunków Logistyka i Inżynieria bezpieczeństwa w formie stacjonarnej. 

 Prowadzący dr A. Stanik-Besler, dr A. Koziarska