Materiały do przedmiotu "Algebra z geometrią" dla studentów LOG (st. niestacjonarne 1-go st)

Materiały do przedmiotu "Matematyka - I" dla studentów TZiZC (studia stacjonarne 1-go st)

Materiały do przedmiotu "Algebra liniowa z geometrią analityczną" dla studentów WEAiI (studia niestacjonarne 1-go st)

Materiały do przedmiotu "Matematyka - I" dla studentów MiBM+MTR, EiIS (studia stacjonarne 1-go st)